Iedereen Deelt in Pelt (2021-2022)

Description

Voor het 'Iedereen Deelt' project in Pelt doen studenten onderzoek op verschillende vlakken. Ze gaan na hoe de publieke ruimte versterkt zou kunnen worden met een bottom-up studie aan de basis van deze ingrepen. Studenten onderzoeken de activiteit in Pelt, de aanwezigheid van publieke gebouwen, landmarks en groene ruimte. Daarnaast onderzoeken ze ook de 'gelijktijdige aanwezigheid' in Pelt, welke plekken belangrijk zijn voor meerdere doelgroepen en welke spanningen en problemen er zijn met betrekking tot deze ruimtes. Ten slotte worden ook herkenningspunten onderzocht en hoe ze het gebruik van de ruimte beïnvloeden. Op basis van de verschillende studies van de studenten krijgen we een beeld over hoe de ruimte beleefd en opgevat wordt door de bewoners van Pelt zelf. Zo is er een sterke basis voor toekomstige ingrepen die waardevol zijn voor de bewoners, op kleine schaal.

Links

- RELATIONS

2022-01-16 19:55:37

Iedereen Deelt in Pelt (2021-2022) - Herkenningspunten in Pelt

2022-01-17 15:49:28

Iedereen Deelt in Pelt - Activiteit van Pelt

2022-02-02 19:49:46

Iedereen Deelt in Pelt - Gelijktijdige Aanwezigheid