Sub initiatives overview


actor
Talentuin - Groep1 -,De Talentuin doorbreekt de grenzen

De studenten tweede master die hebben deelgenomen aan het live project 'Talentuin' te Lummen werden in 2 groepen verdeeld.

In een eerste Live Project werd het gesprek aangegaan met leerling...

2022-07-15 11:29:41
actor
Talentuin - Groep2 - Rust doet wonderen

De studenten tweede master die hebben deelgenomen aan het live project 'Talentuin' te Lummen werden in 2 groepen verdeeld.

Het tweede Live project focust op de nood aan rust op school. Tijd...

2022-07-15 11:29:57
actor
Informal Retail, Zolder - Groep1 - Meet me at the mine

De studenten tweede master die hebben deelgenomen aan het live project 'Informal Retail' te Zolder werden in 2 groepen verdeeld. 

De reconversie van de mijn heeft geresulteerd tot een ...

2022-07-15 11:49:59
actor
Informal Retail, Zolder - Groep2 - Playplein @ZLDR

De studenten tweede master die hebben deelgenomen aan het live project 'Informal Retail' te Zolder werden in 2 groepen verdeeld.

Het eerste Live Project organiseerde een bevraging om te pei...

2022-07-15 11:52:17