Domeinweg, ZOL

Description

#kruispunt#ontmoeten#activeren

Het project Wegen Werken van Trage wegen vzw en De Andere Markt/UHasselt verkent trage wegen, zoals groene paden, doorsteken, fietsverbindingen en voetgangersbruggen. In dit project werd er nagedacht over hoe een “domeinweg” - een trage weg die een grote instelling ontsluit - een ontmoetingspunt kan zijn tussen de zorg, het dagelijks- en multicultureel leven van de wijken. De hoofdopzet van dit project bestond eruit de verschillende partijen in en rondom de ZOL (Ziekenhuis Oost Limburg)-site in Genk, duidelijk te maken welk natuurlijk potentieel aan wandelpaden hen dagelijks omringt. De studenten maakten daarom een kaart van de wandelroutes van dokters, buurtbewoners, natuurliefhebbers, etc. in het nabijgelegen bos. Er werd bovendien een permanente, symbolische plek opgericht in het bos, als omkadering van een kruising van vier bospaden. De dagelijkse passage in het bos creëerde een reeks paden doorheen het bos. Omheen de paden werden enkele wanden geplaatst die een openluchtkamer vormde. De constructie verandert in dikte doorheen het project zodat de wandelaar steeds nieuwe perspectieven van de site te zien krijgt. Alle wanden hebben andere functies, de ene kijkgaten, de andere zitelementen, speelelementen, etc. 

 

Links

PDF: ibcz_LiveProject17_pres_49

- RELATIONS

2023-08-01 08:10:13

Live Projects 2017: WegenWerken