Live Projects 2017: WegenWerken

Description

#overdekking#doorgang#verbinden#ontmoeten#huis#podium#kruispunt#ontmoeten#activeren#uitkijkpunt#verbinden#lokaleproductie#ontmoeten

Het project Wegen Werken van Trage wegen vzw en De Andere Markt/UHasselt werd in samenwerking met de Stad Genk en Provincie Limburg en LUCA School of Arts uitgevoerd. De focus in het project lag op trage wegen, zoals groene paden, doorsteken, fietsverbindingen en voetgangersbruggen. Kortom alle wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Elke weg heeft zijn eigen maat en soort en ze kunnen alle mogelijke breedtes en materialen hebben. Het project legde vooral de focus op hoe Genkenaren de trage wegen gebruiken en ging van daaruit kijken hoe ze productief ingezet konden worden als motor voor gemeenschapsvorming en werkgelegenheid in de stad. Hun functie als weg zorgt ervoor dat ze publieke, gemeenschapsvormende en groene functies kunnen verbinden in een stad. Ze hebben ook een functioneel karakter als weg “van en naar” en verbinder tussen de rasters in de stad. De Live Projects concentreerde zich op wegen waar zowel bottom-up initiatieven als projecten vanuit publieke of private instanties in ontwikkeling waren. De cases hadden als gemeenschappelijk punt dat ze inspelen op het thema “fast lane” en “slow food”. Met de vertraging die in het concept “slow food” zit, proberen we het publieke karakter van de trage wegen te versterken. Drie locaties werden uitgekozen omwille van verschillende typologieën van de weg, andere actoren en andere context. 

 

Links

Website: http://www.future-is-today.be/category/wegenwerken/

- RELATIONS

2023-08-02 08:02:05

Langeafsandsweg, Kolenspoor

2023-08-02 08:25:31

Domeinweg, ZOL

2023-08-02 08:41:00

Schakel, Hoefstadstraat

- RELATIONS

2019-07-16 13:35:25

Trage Wegen vzw

2019-07-16 13:44:36

Stadsbestuur Genk

2020-11-26 16:33:14

LUCA School of Arts

2023-08-02 08:16:08

Provincie Limburg

2018-03-09 11:29:59

Mela Zuljevic

2018-02-07 16:50:57

Liesbeth Huybrechts

2018-05-08 10:55:41

Peter Princen

2018-03-09 12:07:31

Barbara Roosen

2018-05-08 10:56:11

Frank Vanden Ecker