Sub initiatives overview


actor
Belevingsroute

Een van de studenten werkte aan een belevingsroute voor fietsers en wandelaars, een route die het kasteel van Rijkel verbindt met het Fruitspoor.

...

2022-08-16 13:14:24
actor
Verstopte verkaveling

Een van de studenten bestudeerde mogelijke verdichtingsmodellen langs het Fruitspoor en hoe afbraakmaterialen van bestaande gebouwen hierbij gerecycleerd konden worden.

...

2022-08-16 13:22:38
actor
Gestapeld bedrijfsverzamelgebouw

Een van de studenten deed onderzoek naar een nieuwe gebouwtypologie voor bedrijfsgebouwen, waarbinnen ruimtes gestapeld worden en multifunctioneel gebruikt.

...

2022-08-16 13:27:29
actor
Levensloopbestendige horizontale verdichting

Een van de studenten deed onderzoek naar een horizontale verdichting met een gevarieerde mengeling van diverse wooneenheden.

...

2022-08-16 13:29:04
actor
Publieke activiteiten loods

Een van de studenten werkte aan de herbestemming van een loods tot project voor culturele en publieke activiteiten.

...

2022-08-16 13:30:17
actor
Zorgcampus

Een van de studenten werkte aan een landschappelijk gebied en een nieuw gebouw dat verschillende programma's op de zorgcampus aan het Fruitspoor toevoegt en verbindt.

...

2022-08-16 13:31:45
actor
Herwonnen publieke ruimte

Een van de studenten onderzoekt wat de gevolgen zijn van het autovrij maken van de historische kern van Borgloon.

...

2022-08-16 14:27:21
actor
Kerkmarkt

Een van de studenten ontderzoekt hoe een bestaande leegstaande kerk langs het Fruitspoor herbestemd kan worden als multifunctionele ruimte ter ondersteuning van het dorpsleven.

...

2022-08-16 14:57:55
actor
De co-woonhoeve

Een van de studenten onderzocht hoe verdichting ontstaat vanuit bestaande vierkantshoeves in de omgeving van het Fruitspoor.

...

2022-08-17 07:16:13
actor
Erfgoedroute

Een van de studenten werkt aan een fiets- en wandelroute langsheen de erfgoedrelicten in de omgeving van het Fruitspoor.

...

2022-08-17 07:21:02
actor
Landschapsgalerij

Een van de studenten werkt aan een nieuwe galerij, gericht op het landschap langs de fruitveiling. De galerij maakt een verscheidenheid vaan nieuwe functies mogelijk op de locatie.

...

2022-08-17 07:27:23
actor
Bouwstenen voor het dorp

Een student werkt rond een toolbox van kleine architecturale elementen met een eenvormige typologie en materialisatie (een uitkijk- of speelplatform, publieke wachtruimte, een ommuring...).

...

2022-08-17 07:28:46