Actors overview


actor
Francois Sente - toekomstige bewoner

Wijdse vergezichten Francois plant vlag nr. 8 op de top van de toren. François en zijn vrouw zijn toekomstige bewoners van het stadsproject “De Torens”. Hij kijkt er naar uit om binnenkort ...

2019-05-28 16:10:28
actor
Merlijn Gijbels - gebiedscoördinator

Fietstraject van toren naar toren Merlijn plant vlag nr. 25 op het punt waar de trap kruist met de restanten van de kloostermuur. Merlijn ziet de Aurelianussite met zijn bouwvallige toren moment...

2019-05-28 16:11:10
actor
Technische dienst - stad Aarschot

De technische dienst van Aarschot heeft betrekking tot het onderhoud en reparaties van vervoersmiddelen en gebouwen en is dus een belangrijke participant aan Kick-off werkplaats Aarschot.

...

2019-05-28 16:11:56
actor
Wilfried De Cock - inwoner

Participant tijdens de Kick-off werkplaats Aarschot.

...

2019-05-28 16:12:55
actor
Sarah Vanderveken - inwoner en stadsmedewerker

Participant tijdens de Kick-off werkplaats Aarschot.

...

2019-05-28 16:13:51
actor
Jens Huysegems - inwoner en jeugdwerker Aarschot

Een hangplek voor jongeren Jens plant vlag nr. 32 aan de toren. Jens benadrukt dat jongeren het recht hebben om te “hangen” en hij zou het fijn vinden als daar rekening mee gehouden wordt zo...

2019-06-14 15:29:55
actor
Noor Talpe - jeugdwerker

Speelkuil Noor plant vlag nr. 19 in de kuil naast de toren. Noor vertegenwoordigt als jeugdwerker de stem van de kinderen en de jongeren die de plek heel interessant vinden. Jeugdcentrum De Kli...

2019-06-14 15:31:04
actor
Dominik Vanlommel - medewerker monumentenzorg, stad Aarschot

Alle kerktorens uit de omgeving aanschouwen Dominik plant vlag nr. 16 op de top van de toren. Als kind speelde Dominik vaak rond de toren. Hij heeft hier mooie herinneringen aan. Zo betreurt hij...

2019-06-14 15:36:45
actor
Elise Geijsels - buurtbewoner Orleanstorensite

Natuurlijk vs. versnippering Elise plant vlag nr. 28 op het stukje grond voor de Aurelianustoren dat haar vader erfde van zijn ouders. Als kind was de grond rond de Aurelianustoren voor Elise ee...

2019-06-14 15:37:55
actor
Jan Van Den Bergh - buurtbewoner

Behoud van de natuurwaarde en de historische waarde van de site Jan plant vlag nr. 44 ter hoogte van de kloostermuur. Jan is als buurtbewoner erg geïnteresseerd in de site en hoopt dat er voldo...

2019-06-14 15:42:11
actor
Sonja Backx - buurtbewoner en geïnteresseerde

Oaseplek met avontuur Sonja plant vlag nr. 39 tussen de weide en de kloostermuur op de trappen in het bos. Sonja is nabije buur van de Orleanssite. Sonja heeft erg mooie herinneringen aan haar ...

2019-06-22 09:11:07
actor
Gilberte Goossens - inwoner

Geheime plek in het bos Gilberte plant vlag nr. 30 aan het doolhof. Gilberte woont zeer dicht bij de site. Ze heeft last van de geluidshinder die het project “De Torens” met zich meebrengt, maar ...

2019-06-22 09:12:45