Events overview


KICK-OFF Werkplaats Aarschot

Aarschot is een stad in verandering. Onder de titel ‘Werkplaats’ richten we daarom een stadslabo waar we in het hart van de stad aan de slag gaan mét de stad. We kiezen resoluut voor ‘Meer groen in de stad’ En dat is net precies waar de volgende fase van het stadsproject ‘De Torens’ voor staat: een groen pad dat vanuit het stadscentrum, door het nieuwe landschapspark, naar de ‘vergeten’ Orleanstoren slingert. Die frisse, groene long biedt ruimte aan recreatie, educatie en ontspanning op een fijne plek aan de rand van de stad.

bekijk event

Opstart website Werkplaats Aarschot

Op de website werkplaats-aarschot.be kan je informatie terugvinden over het project Werkplaats Aarschot, de stakeholders, tijdslijn van de events,

bekijk event

Workshop 3_Orleanstoren

Maandag 24 juni, 14u-16u De oude toren is een vergeten monument binnen de stad Aarschot. We onderzoeken de rol van de toren in het verleden en blikken vooruit naar de toekomst Locatie: Werkplaats, Ten Drossaarde

bekijk event

2019-09-01 00:00:00

September 2019 Afronding beheersplan Orleanstoren

2019-09-01 00:00:00

September 2019 Opstart zoektocht ontwerper en restauratieteam

2019-12-01 00:00:00

December 2019 Aanstelling ontwerper en restauratieteam

2020-01-01 00:00:00

Januari 2020 Ontwerpworkshop met het ontwerpteam

2020-09-21 00:00:00

Najaar 2020 Aanvraag omgevingsvergunning en opmaak restauratiedossier (uitvoering in functie van de toekenning van een restauratiepremie)

2019-06-20 00:00:00

Workshop 2_Ruimtegebruik en programma

Donderdag 20 juni, 14u-16u Een plek voor rust en stilte, sport en spel, landbouw en natuur? We gaan samen op zoek naar welke nieuwe plekken en functies een meerwaarde kunnen betekenen voor de hele stad. Locatie: Werkplaats, Ten Drossaarde

bekijk event
2019-06-13 00:00:00

Workshop 1_Groene verbinding

Donderdag 13 juni, 15u-17u Samen met een landschapsarchitect gaan we aan de slag met de directe omgeving van de Toren. We denken na over het bos, een nieuw landschapspark en ruimte voor sport en spel. Locatie: Werkplaats, Ten Drossaarde

bekijk event

2019-08-01 00:00:00

Augustus 2019 Aanvraag omgevingsvergunning

2020-03-20 00:00:00

Voorjaar 2020 Aanbesteding en start van de werken

2021-02-01 00:00:00

December 2019 Goedkeuring omgevingsvergunning

Stadsfestival

September 2020 ‘Live project’, presentatie van het ontwerp voor de Orleanstoren en inhuldiging van de groene verbinding
bekijk event

Natuurpunt

bekijk event

Bevraging Stadsmagazine Aarschot

In het stadsmagazine werd een bevraging georganiseerd waarbij bewoners hun visie konden delen omtrent het Orleanspark. Op basis van enkele vragen rond specifieke plaatsen werd er op die manier data verzameld.
bekijk event
2019-06-01 00:00:00

Workshop 4_Gangmakers en Koplopers

Van 1 tot 6 juli 2019 zet een groep kinderen van Aarschot de buurt op z'n kop. Ze onderzoeken de bijzondere plekken in het centrum en staan stil bij hoe ze daar naar toe gaan. Te voet? Met de fiets? Alleen of met vrienden? Welke wegen gebruiken ze en welke wegen mijden ze? En vooral: wat kunnen trage wegen voor hen betekenen? Samen doen ze vier workshops op kindermaat, die we stapstenen noemen.

bekijk event

2019-07-06 00:00:00

Maandag 06 juli, 10u-13u Hoe zouden trage wegen eruit zien als we kinderen aanstellen als ontwerpers of bruggenbouwers? Het onderzoeksproject "Gangmakers en Koplopers" brengt het perspectief van kinderen over trage wegen op een creatieve manier in beeld en presenteert ideeën en aanbevelingen op maat. Kinderen tussen 9 en 12 jaar worden gangmakers en koplopers. In een traject van vijf stapstenen - dat zijn workshops op kindermaat - brengen de kinderen in kaart wat ze leuk vinden en wat anders en beter moet. Locatie: Jeugdcentrum De Klinker

2021-10-15 00:00:00

Expo werkplaats Aarschot

Er werd voorbije maanden, samen met de Aarschottenaar, hard gewerkt aan de uitwerking van het stadsproject 'Orleanspark'. In een korte expo van 18 tot 22 oktober onthullen we graag de finale plannen voor het project van het nieuwe landschapspark.

bekijk event