Luc Derwae - gewestelijk secretaris 'De Voorzorg' en medewerker Warm Hart vzw

Verhaal Fietsbrug: Algemenere belangen als uitgangspunt
Description

De Kievitwijk is volgens Luc een aangename en kleine gemeenschap, waar sociale consensus heerst. Het ligt vlakbij het fietspad, wat ook mooi meegenomen is. Hij haalt wel aan dat de wijk afgesloten is van de rest van Helchteren doordat het wat verder ligt en enkel bereikbaar is door de Grote Baan. Daarnaast stelt hij de geluidsoverlast er ook als probleem, omdat de wijk niet afgeschermd is van de Grote Baan met een bomen - of struikenrij. Daarnaast haalt hij ook de geuroverlast aan omdat REMO in de buurt gelegen is. Luc verplaatst zich vooral met de auto, maar neemt af en toe ook de fiets, om naar de winkel te gaan of in zijn vrije tijd. Als hij de fiets neemt, gaat hij via de fietssnelweg, dat voorbij de Kievitwijk loopt. Om op dit fietspad de Grote Baan over te steken, moet hij wel elke keer zijn leven riskeren of een hele tijd wachten. Het is er levensgevaarlijk. De fietsbrug ziet Luc als een goede oplossing. Hij haalt aan dat dit de veiligheid van de fietsers, voetgangers, maar ook van rolstoelgebruikers versterkt. Wel vindt hij dat er sterk rekening gehouden moet worden met de toegankelijkheid, vooral voor zwakkere weggebruikers. Ook oudere mensen en rolstoelgebruikers moeten gemakkelijk de brug kunnen gebruiken. Hij ziet een geïntegreerde bushalte en fietsstelplaats wel als een mooie meerwaarde op de brug. Daarnaast denkt hij ook aan de veiligheid voor dieren en raadt hij aan ook een ecoduct te integreren in combinatie met de fietsbrug. Zo is het voor iedereen veilig om over te steken.
Links

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-06-04 12:43:24

NZL - namiddag 2

2020-06-04 12:39:02

NZL - namiddag 1

2020-08-13 16:01:46

NZL - Interviews (Kievitwijk)

- RELATIONS

2020-04-30 12:19:02

Fietsbrug - Knooppunt F74/N715