Jos Lievens

Zoektocht naar trager verkeer en meer groen op de Koolmijnlaan
Description

Tijdens een online interview deelt Jos zijn mening over het toekomstscenario van de Koolmijnlaan. Over het algemeen moedigt hij de nieuwe ideeën sterk aan. Mensen rijden nu vaak tegen een veel te hoge snelheid op de baan (#OvermatigeSnelheid). Ook meer groen op de Koolmijnlaan vindt hij een geweldige keuze. Daarom ziet hij een middenberm over de volledige Koolmijnlaan, van aan de brug naar Zonhoven tot aan de Donkstraat, als een must. Het zal de Koolmijnlaan niet alleen aangenamer maken, maar ook zorgen voor het trager rijden van chauffeurs die zich op de baan begeven. Aan De Vloot zou hij graag verkeer in twee richtingen behouden. Anders zal het volgens hem niet gemakkelijk worden om de Koolmijnlaan nog te bereiken op een veilige manier. De Groenstraat, die hier op de Koolmijnlaan uitkomt, moet wel aangepakt worden, want deze vormt nu een trekpleister voor vluchtverkeer, wat doorstroming op de laan bemoeilijkt. Het wegnemen van langsparkeren is volgens Jos een goed idee, al vreest hij dat dit een mentaliteitsverandering zal vragen van de bewoners, wat overigens niet zonder slag of stoot verloopt. De clusterparkings moedigt hij daarom zeer sterk aan. Deze clusterparkings zijn ook extra belangrijk ter hoogte van de horecazaken, waar auto’s nu vaak geparkeerd staan tot op het fietspad. Daar is volgens Jos een duidelijk tekort aan parking. Om de as langs de Koolmijnlaan, aan de Kerklaan en Brelaarstraat, herop te doen leven, is het volgens Jos belangrijk dat er zowel met de kerk in Meulenberg, het Casino en het Huis van Abraham rekening gehouden wordt. Deze vormen alle drie een belangrijke ontmoetingsplaats voor verschillende gemeenschappen. De relatie van deze instanties ten opzichte van elkaar, hoe ze op elkaar afgestemd worden, is zeer belangrijk, zegt hij. Ook het rondpunt dat daar gelegen is, is een mooie ruimte die niet ten volle benut wordt. Zeker voor horeca zou dit een prachtige omgeving zijn. Jos merkt op dat hij graag het fietspad gescheiden ziet, tot aan de brug. De oversteek voor fietsers is veel te gevaarlijk. Daar komt nog eens bij kijken dat het fietspad op de brug wat verderop ook gescheiden is, dus dat je bij het samenbrengen van fietspaden hier opnieuw zou moeten oversteken. De situatie in de Acaciastraat en Springstraat vindt hij op dit moment wel goed werken en ziet niet in waarom eenrichtingsverkeer hier nodig is. Het zal de verbinding tussen de Koolmijnlaan en Herebaan - Oost alleen maar bemoeilijken. Ten slotte hoopt Jos dat er aan de Genaderse Molen weer een taverne zou opengaan, zoals dat vroeger ook het geval was. Het vormt een aangename plaats om te verblijven en een drankje te nuttigen.
Links

- RELATIONS

2019-11-06 10:40:09

NZL-interviews

- RELATIONS

2020-06-04 14:47:51

NZL-Avond - Platform Duurzaam Wonen

2020-06-04 14:46:13

NZL-Avond - Platform Duurzame mobiliteit

2020-08-31 15:20:18

NZL - Interviews (Koolmijnlaan)

- RELATIONS

2020-04-30 12:14:41

Heraanleg Koolmijnlaan