Online Enquête Fietsbrug

Description

Er werd een online enquête afgenomen waarbij mensen via sociale media bereikt werden. De enquête ging dieper in op hoe fietsers gebruik zouden maken van de toekomstige fietsbrug. Voor welke doeleinden zal men gebruik maken van de fietsbrug? Hoe zal men naar de fietsbrug fietsen? De enquête gaf ook een mogelijkheid aan de deelnemers om enkele oplossingen of ideeën voor de omgeving van de fietsbrug.
Links

- RELATIONS

2020-08-14 08:40:28

Rondvraag Firetsbrug

- RELATIONS

2020-07-24 10:47:31

De bovenlokale bezoeker

2020-07-24 10:44:42

De functionele fietser

2020-07-24 11:23:38

De lokale recreant