Zuidelijk segment Grote Baan

Description

SITUERING: Centrum Zuid en omgeving is een cruciaal gebied in het ontwikkelen van het complex project NZL. Er komen heel wat zaken samen. Het gebied is momenteel de toegang tot Houthalen-Helchteren, waarbij verschillende kwesties rond mobiliteit onze aandacht vragen. Bovendien sluiten zo goed als al de alternatieven (uitgezonderd alternatief 5) ter hoogte van dit gebied aan met de E314. Daarenboven situeren 3 van de 4 geselecteerde winsten zich in dit gebied. Na het eerste verkennend onderzoek en afstemming blijkt duidelijk dat afwegingen op een tussenschaal noodzakelijk zijn. Naast verder onderzoek naar de geselecteerde winsten, onderzoeken we momenteel ook Centrum Zuid als gebied. Op die manier kunnen we binnen de geselecteerde winsten maken, met kennis van de werking van het gebied en de onderlinge samenhang. Daarnaast zoeken we ook naar synergiën met de alternatieven, zodat ingrepen ook een rol kunnen spelen tijdens de realisatiefase. We zorgen voor een constante afstemming met het onderzoek naar de verschillende alternatieven. Bovendien zijn we er van overtuigd dat deze nieuwe inzichten eventueel tot nieuwe winsten kunnen leiden. DOELSTELLINGEN EN OPPORTUNITEITEN: We bekijken een ruimer onderzoeksgebied. Zo komt heel Centrum Zuid, de omliggende groene zones, het kruispunt van Koolmijnlaan x Grote Baan x Meerstraat en de Grote in beeld. We bekijken zo niet enkel de (vracht)wagenontsluiting, maar ook het zachte mobiliteitsnetwerk (voetgangers en fietsers), het hydrologisch en ecologisch systeem en de waardevolle landschappen in dit gebied: Brelaarheide, de vallei van de Laambeek, de historische landschappen tussen Centrum Zuid en de Grote Baan…. De weginfrastructuur en tussenruimtes op Centrum Zuid hebben een overmaat en weinig toegevoegde waarde voor de zachte weggebruiker of een kwaliteitsvolle omgeving. Een netwerk van kwalitatieve fietspaden nodigt werknemers uit om met de fiets naar het werk te komen. De Grote Baan is geen aangename en veilige plaats voor fietsers. We onderzoeken de mogelijkheid om dit te veranderen: betere voet- en fietspaden, veiligere kruisingen… Ook op het vlak van hydrologie worstelt het gebied met enkele uitdagingen: de versnipperde Laambeekvallei (door N715 en E314), de waterzuivering en infiltratie (verdroging) hemelwater. Daarnaast zijn er ook een aantal uitdagingen op het vlak van ecologie: de versnippering van waardevolle habitats en historische landschappen in het gebied. De waardevolle landschappen in het gebied (Brelaarheide, ankerplaats “heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangenbeek”, oostelijke bufferzone Centrum Zuid, Laambroekvijvers, Zuidelijk landbouwgebied zijn echter toegankelijk en beleefbaar. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Naast het onderzoek naar de fietswinst ‘verbinding Centrum Zuid en fietssnelweg F74’, testen we de eerste mogelijkheden voor de (vracht)wagenontsluiting van Centrum Zuid. We maakten een quickscan van de verschillende knelpunten op het vlak van mobiliteit, ecologie, hydrologie en ruimte. De conclusies worden nu volop afgetoetst met verschillende stakeholders: AWV, MOW, De Lijn, ANB, De Provincie Limburg, de gemeente Houthalen-Helcheren.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/zuidelijksegmentgrotebaan

- RELATIONS

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:52

Platform WONEN

- RELATIONS

2019-07-29 13:29:22

Anoniem NZL 16 - Medewerker McDonalds

2019-07-29 13:31:42

Anoniem NZL 17 - Klant McDonalds

2019-07-29 13:36:17

Anoniem NZL 35

2019-07-30 10:44:27

Anoniem NZL 26 - Architect met werven in Hechtel-Eksel