Fietsbrug - Knooppunt F74/N715

Description

SITUERING: De F74 loopt van Hamont-Achel, over Hasselt, naar Sint-Truiden. Het noordelijke stuk volgt een inactieve spoorlijn tot in Hasselt (spoorlijn 18). Het zuidelijke stuk volgt een gewestweg (N80). Het noordelijke stuk van Houthalen-Helchteren tot Hamont-Achel in reeds befietsbaar, maar een veilige oversteek van de N715 (Grote Baan) ter hoogte van de KMO-zone Helchteren Noord moet nog gerealiseerd worden. Door deze onderbreking van de fietssnelweg daalt de efficiëntie van het regionaal fietsnetwerk. Niet alleen voor de fietser, maar ook voor de voetgangers verbonden aan de Kievitwijk ontbreekt vandaag een veilig en comfortabel oversteekpunt. Daarnaast vormt de N715 ook een sterke barrière tussen twee belangrijke natuurgebieden voor fauna en flora. Voor het voormalig industrieterrein van Helchteren-Noord werd in het verleden reeds een procedure opgestart tot onteigening. De zuidelijke percelen van het bedrijventerrein zijn reeds onteigend. Ze liggen er verlaten bij, met nog een groot deel verharde oppervlakte en constructies. De locatie van de bushalte ‘Kievitwijk’ is niet uitgerust met een veilige oversteek. Daarnaast is de infrastructuur ook verouderd en in slechte staat met gebrek aan veiligheid en comfort als gevolg. DOELSTELLINGEN EN OPPORTUNITEITEN: DOELSTELLINGEN: Een primaire verbinding: De conflictvrije oversteek van de F74 over de N715/F74 met behouden van de fietsaansluiting op de Grote Baan. OPPORTUNITEITEN: Intermodaliteit op de Grote Baan: Het creëren van een veilige oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV. Herwaardering natuur: Ecologische meerwaarde creëren door tijdelijke natuurinrichting van de beschikbare ruimte en mogelijke verbindingen. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Momenteel wordt de startnota voorbereid. Daarin worden verschillende alternatieve oplossingen afgewogen. Dit gebeurt in nauw overleg met de verschillende betrokken instanties: de gemeente Houthalen-Helchteren, AWV, MOW, De Provincie Limburg, ANB en vele anderen.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/fietsbrug

- RELATIONS

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:07

Platform OPEN RUIMTE

- RELATIONS

2019-07-30 15:28:07

Anita Weltjens - Medewerkster 't Bloemenhuis

2020-06-18 12:55:18

Anoniem Fietsbrug 1 - Doctoraatsstudent uit Helchteren

2020-06-18 12:56:55

Anoniem Fietsbrug 2 - Werknemer Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)