Verbinding bedrijventerrein Centrum-Zuid en Fietssnelweg F74

Description

SITUERING: Het bedrijventerrein Centrum-Zuid is vandaag enkel en alleen gericht op auto- en vrachtverkeer. Enerzijds uit dit zich in een blinde vlek binnen het (functionele) fietsroutenetwerk: het bedrijventerrein is met de fiets enkel toegankelijk via de Meerstraat/Brugstraat. Anderzijds zien we dat ook de inrichting van de infrastructuur op Centrum-Zuid voornamelijk koning auto dient. Zo is er voor de fietser weinig tot geen plaats. Op macroschaal definiƫren we twee belangrijke schakels in het netwerk: een westelijke link met het Kolenspoor en de F74 en een oostelijke verbinding met de Grote Baan. Door het ontbreken van een veilige en comfortabele verbinding met de fietssnelweg F74, wordt het gebruik van de fiets in de regio van Centrum-Zuid niet ondersteund. DOELSTELLINGEN EN OPPORTUNITEITEN: DOELSTELLINGEN: Een optimale fietsverbinding realiseren tussen Centrum-Zuid en de F74 OPPORTUNITEITEN: Aansluiting vinden met het historisch erfgoed in de onmiddellijke omgeving De bestaande ecologisch waardevolle zones ten westen van Centrum-Zuid optimaliseren en indien mogelijk versterken Het bestaande watersysteem ten westen van Centrum-Zuid optimaliseren en indien mogelijk versterken. STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Momenteel wordt de startnota voorbereid. Daarin worden verschillende alternatieve oplossingen afgewogen. Dit gebeurt in nauw overleg met de verschillende betrokken instanties: de gemeente Houthalen-Helchteren, AWV, MOW, De Provincie Limburg, ANB en vele anderen. We deden een reeks gesprekken met verschillende actoren die bezig zijn met natuur, erfgoed en bedrijvigheid in de omgeving van de fietsverbinding om vanuit hun kennis de kwaliteit van de ingreep voor de fiets te voeden.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/centrumzuidfiets

- RELATIONS

2020-06-12 10:35:35

Platform BEDRIJVENTERREINEN

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:07

Platform OPEN RUIMTE