Levende bedrijventerreinen

Description

SITUERING: De regionale bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht zijn historisch gegroeid uit de mijngeschiedenis. De drie terreinen stellen samen ongeveer 6000 mensen tewerk. De werknemers komen voor een groot deel (ca. 70%) uit Houthalen-Helchteren zelf of de buurgemeenten. Door de langdurige onzekerheid van de positionering en aard van ontwikkeling van de Noord-Zuid Limburg verbinding, zagen de bedrijventerreinen hun lange termijn positionering niet als prioritair. Er bestaan heel wat visies, studies en lopende processen die al antwoorden kunnen bieden op bovenstaande vaststellingen en die aanleidingen kunnen geven tot een beter bedrijventerreinenmanagement, maar die zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. De bedrijventerreinen tussen de economische corridors zijn eerder moeilijk ontsloten voor personen en bedrijfsvervoer. Door hun ondermaatse aansluiting op het fietsnetwerk en bediening met openbaar vervoer wordt voor de drie terreinen overwegend de auto gebruikt. DOELSTELLINGEN: Het ontwikkelen van een visie op leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen in samenwerking met de lokale bedrijven. BETROKKEN ACTOREN: TREKKENDE GEMEENTEN: Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Binnen de afstemming van het grotere platform van gemeenten binnen Noord-Zuid Limburg, denken ook Zonhoven, Hechtel-Eksel, Hasselt etc mee zodat zij mee kunnen leren uit het traject; TREKKENDE PROVINCIALE INSTELLINGEN Provincie, POM Limburg BETROKKEN ACTOREN: Quares, LRM, Voka, VKW Limburg, UHasselt/Studio NZL, via een onderwijsoefening op deze locatie (okt 2019 - jan 2020), Pilootprojecten ‘Terug In Omloop’ (Vlaams Bouwmeester), Studio NZL/De Werkvennootschap, Ovam, de bedrijven zelf (denk bv aan Houben nv, Essers, TCS - Timmers Cranes and Steelworks), geëngageerde burgers STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Er is een subsidie ingediend en verkregen bij Vlaio om de bedrijven actief te gaan bevragen om samen na te denken over wat de bedrijventerreinen vandaag zijn en wat levendige en goed ontsloten bedrijventerreinen zouden kunnen betekenen in de toekomst. Voor de zomer zouden de eerste bevragingen van start kunnen gaan. Hieronder volgt een meer gedetailleerde planning: (1) apr ‘20 - dec ‘20: In de eerste fase starten we met het identificeren, het leren kennen en het inventariseren van de bedrijven op de verschillende terreinen met het oog op visievorming rond levendige bedrijventerreinen. (2) jan ‘20 - dec ‘21: In de tweede fase wordt eerst een samenwerkingsverband opgestart i.f.v. een toekomstig uitgiftebeleid, vervolgens worden actieplannen uitgewerkt in co-creatieworkshops om tenslotte acties uit te werken in functie van. een vernieuwd uitgiftebeleid. (3) Jan ‘22 - mrt ‘23, fase 3: In de derde fase zetten we samenwerkingsverbanden / organisatiestructuren op die een gezamenlijke bedrijventerreinensamenwerking en management toelaten, ook op het niveau van mobiliteit. Tenslotte zetten we concrete acties op die een geleidelijk transformatieproces in gang te zetten.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/levendebedrijventerreinen

- RELATIONS

2020-06-12 10:35:35

Platform BEDRIJVENTERREINEN

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:52

Platform WONEN

2020-06-12 10:39:07

Platform OPEN RUIMTE

- RELATIONS

2019-07-29 15:48:35

Anoniem NZL 21 - medewerker bedrijf Europark