Alternatieve (vracht)wagenontluiting bedrijventerrein Centrum-Zuid

Description

SITUERING: Bij het nadenken voor een alternatieve (vracht)wagenontsluiting voor het bedrijventerrein Centrum-Zuid, bekijken we een ruimer onderzoeksgebied. Zo komt heel Centrum-Zuid, de omliggende groene zones, het kruispunt van Koolmijnlaan x Grote Baan x Meerstraat en het segment van de Grote Baan tussen de E314 en dit kruispunt in beeld. We bekijken zo niet enkel de (vracht)wagenontsluiting, maar ook het zachte mobiliteitsnetwerk (voetgangers en fietsers), het hydrologisch en ecologisch systeem en de waardevolle landschappen in dit gebied: Brelaarheide, de vallei van de Laambeek, de historische landschappen tussen Centrum-Zuid en de Grote Baan… De weginfrastructuur en de tussenruimtes op Centrum-Zuid hebben een overmaat en bieden weinig toegevoegde waarde voor de zachte weggebruiker of voor een kwaliteitsvolle omgeving, met mogelijkheden voor het realiseren van trage verbindingen. De fietsverbinding tussen Houthalen en Zonhoven langs de Grote Baan vertoont heel wat knelpunten. De lager gelegen groenzone vormt een buffer tussen Centrum-Zuid en de Grote Baan. In plaats van een meerwaarde te genereren vormt deze nu eerder een barrière, zowel op ecologisch vlak als voor een aantal strategische verbindingen. Uitdagingen op hydrologisch vlak: versnipperde Laambeekvallei (door N715 en E314), waterzuivering en infiltratie (verdroging) hemelwater. Uitdagingen op ecologisch vlak: versnippering habitats, waardevolle habitats en historische landschappen in projectgebied. Aanwezigheid van kwalitatieve landschappen (Brelaarheide, ankerplaats “heidegebied rond Laambeek, Roosterbeek en Slangenbeek”, oostelijke bufferzone Centrum-Zuid, Laambroekvijvers, Zuidelijk landbouwgebied. Deze gebieden zijn echter beperkt toegankelijk en doorwaadbaar (beleving). STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK: Momenteel wordt een knelpunten- en opportuniteitenscan gemaakt. Deze scan wordt afgestemd met de verschillende betrokken actoren.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/centrumzuidwagen

- RELATIONS

2020-06-12 10:35:35

Platform BEDRIJVENTERREINEN

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT