Fietsbieb met fietsparcours voor en door scholen

Description

SITUERING Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanwezig is. Kinderen en jongeren nemen te weinig de fiets naar school als gevolg van de onveilige verkeerssituatie op en rond de baan. Ook het openbaar vervoer is onvoldoende afgestemd op de noden om een duurzame mobiliteitstransitie mogelijk te maken. DOELSTELLINGEN EN OPPORTUNITEITEN DOELSTELLINGEN De opstart van een ‘Fietsbieb’ heeft als doel de fietscultuur sterker te voeden in de omgeving van Noord-Zuid Limburg. OPPORTUNITEITEN * De Fietsbieb, een initiatief van Beweging.net, is een uitleenpunt voor kinderfietsen tot 12 jaar. Als de kinderen uit hun fiets gegroeid zijn, kunnen ze hem inruilen voor een groter model. Zo leren kinderen en jongeren de fiets al van jongs af aan dagelijks gebruiken, niet enkel recreatief. De Fietsbieb wil het dagelijks fietsgebruik promoten zodat kinderen ook op latere leeftijd de fiets blijven gebruiken. *Fietsbieb voor en door scholen: de scholen werken samen om de verweving van de fietsbibliotheek met de hele gemeente mogelijk te maken. Op dit ogenblik focust de werking van een fietsbieb zich eerder op het individu. Bijzonder aan deze fietsbieb is dat ze als pilootproject zal opgezet worden voor en door de scholen op de top van de wijk Meulenberg, in de Vrije Basisschool Meulenberg (Savioschool). De bedoeling is wel dat op termijn de fietsbieb gezichten (bv infostanden) krijgt (en fietsen) op verschillende scholen in de nabije omgeving. *Fietsbieb met fietsparcours: de pilootlocatie voor de bib wordt deel van een heel fiets-oefenparcours en een open schoolomgeving die functioneert als groene ontmoetingsplek voor de buurt waar educatie, sport en spel centraal staan. *Leren fietsen voor jong en oud: Vanuit diverse doelgroepen vernemen we de interesse om te leren fietsen. Veel ouders of grootouders kunnen hun kind of kleinkind niet leren fietsen omdat ze het zelf nooit hebben geleerd of omdat ze het met de jaren zijn verleerd. Voor veel nieuwkomers die tijdelijk verblijven in het opvangcentrum ‘De Kazerne’ staat de fiets symbool voor hun vrijheid. De fiets is ook een ideaal verplaatsingsmiddel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. In de wijk De Standaard zijn ze ook vragende partij om met een groep vrouwen te leren fietsen. Fietsen geeft jong en oud (opnieuw) de kans om actief deel te nemen in de samenleving. Zo willen we dit fiets-oefenparcours ook breed inzetten om fietslessen op maat aan te bieden voor kleine groepjes leerlingen via de scholen, voor (groot)ouder en (klein)kind, voor jongvolwassenen die nieuw zijn in ons land, enzoverder. *Meulenberg is strategisch gelegen op lokaal en regionaal niveau: de wijk ‘Meulenberg’ als locatie voor de Fietsbieb is interessant op regionaal niveau omdat in deze regio van Limburg nog geen fietsbibliotheken zijn uitgerold. Tenslotte willen we deze Fietsbieb met fietsparcours, gelegen op de top van de Meulenberg, ook strategisch inzetten als een incubator die bijdraagt aan (1) de heropleving en bekendmaking van het geïsoleerde Meulenberg bij het brede publiek om zo (2) de historisch gegroeide tegenstelling tussen Oost en West, versterkt door een steeds drukker wordende Grote Baan, te doorbreken. BETROKKEN ACTOREN TREKKERS: Beweging.net, scholen omgeving Houthalen-Helchteren (secundaire scholen, kleuter- en lagere scholen), Rimo Limburg, Jeugdwelzijnswerk, Cultureel Centrum ‘Casino’ ONDERSTEUNING: UHasselt/Studio NZL, Gemeente Houthalen-Helchteren BETROKKEN PARTIJEN: Stebo, Qrios, De Winning, Fietsersbond (Genk, Heusden-Zolder en Zonhoven), geëngageerde burgers STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK De fietsbibliotheek heeft intussen een CERA subsidie gekregen en een oproep naar vrijwilligers en fietsen werd recent online gelanceerd. In het najaar van 2020 zal de Fietsbieb openen als onderdeel van de kindcampus “Sprankel” op Meulenberg. Fietsen in goede staat kunnen vandaag wel al worden binnengebracht op de site van de Vrije Basisschool Meulenberg.
Links

Website: https://www.noordzuidlimburg.be/fietsbieb

- RELATIONS

2020-06-12 10:37:29

Platform MOBILITEIT

2020-06-12 10:39:52

Platform WONEN

- RELATIONS

2019-11-06 14:46:02

Christos Pistolas (Vrije Basisschool Meulenberg)