Sub events overview


actor
Focusgesprekken met specifieke doelgroepen

De focusgesprekken vonden plaats alvorens de uiteindelijke projectdefinitie en werden gevoerd om de beleving en het gebruik van het onderzoeksgebied in kaart te brengen.

...

2022-07-08 13:35:21
actor
Wijkmarkt 2 - Co-creatieworkshop 3 (Zwijnaarde)

Tijdens de tweede wijkmarkt vonden vijf verschillende workshops plaats, elk met een andere focus. De wijkstructuuurschets in het algemeen, Pleispark - Schilderswijk, Roosken- Klaartestraat en dorps...

2022-07-08 13:40:28
actor
Verkennende wandeling

Na de online wijkmarkt, konden bewoners zowel online als offline een verkennende wandeling maken in de wijk. Met deze wandelingen willen de lokale kennis in kaart brengen.


We hebben aan...

2022-07-08 13:43:49
actor
Toekomstwandeling (Zwijnaarde)

Het doel van de toekomstwandeling is het ontwerpen  van het  ruimtelijk kader als belangrijk onderdeel van de wijkstructuurschets  afstemmen met de bewoners van Zwijnaarde, met de be...

2022-07-08 13:44:32
actor
Wijkmarkt 1 - Co-creatieworkshop 1 (Zwijnaarde)

Op de eerste wijkmarkt werd de analyse van Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk in beeld gebracht en gecommuniceerd met lokale bewoners. Ze worden op de hoogte gebracht van het project en krij...

2022-07-08 13:46:09
actor
Co-creatieworkshop 4 (Zwijnaarde)

Binnen de structuurschets worden afgebakende deelprojecten gedefinieerd, verbeeld en bekeken hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Binnen de wijkstructuurschets van Zwijnaarde werd één...

2022-07-08 13:48:15
actor
Actiewandeling (Zwijnaarde)

Tijdens de laatste fase van het proces organiseren we actiewandelingen, waarbij we op locatie pilootprojecten verbeelden om met deelnemers, bewoners en voorbijgangers in dialoog te gaan over mogeli...

2022-07-08 13:52:48
actor
Startoverleg (Zwijnaarde)

Tijdens het startoverleg verzamelden we voor het eerst ideeën en signalen van bewoners uit Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk. Nadien werd het startoverleg vervolgt met een in...

2022-07-08 13:54:47
actor
Introductiefietstocht (Zwijnaarde)

In de eerste fase hebben we een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd over de wijk. Hiervoor zijn we gestart met introductiefietstocht eind februari 2020. We hebben de wandeling hier vervangen door ...

2022-07-08 13:59:47
actor
Online wijkbrainstormsessie - Co-creatieworkshop 2 (Zwijnaarde)

Tijdens de online wijkbrainstormsessie werden de al reeds opgedragen ambities uitvoerig besproken met belanghebbende actoren. Deze ambities werden tijdens de brainstormsessie vertaalt tot strategis...

2022-07-08 14:05:58
actor
Deur-aan-deur-bezoeken (Zwijnaarde)

Om meer mensen gerichter te kunnen bereiken en een netwerk op te bouwen, zijn we eind augustus 2020 gestart met deur-aan-deur bezoeken in verschillende delen van de wijk: Rijvissche, Pleispark, Klo...

2022-07-08 14:07:45
actor
Wijkplan

Met het wijkplan tracht men de wijk (Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk) beter te maken, met meer leefkwaliteit. Veiliger, gezonder, gezelliger en vlot bereikbaar voor wie er woont, werkt of...

2022-07-12 12:19:04