Sub initiatives overview


actor
USE ME

De Stad Gent ontwikkelt de site Oude Dokken – gelegen net ten oosten van het stadscentrum – als een woonzone en gemengd economisch gebied, om aansluiting te vinden bij het centrum. Er w...

2021-10-25 14:27:26
actor
Turnova (Alberto Garutti)

Met de ontwikkeling van de Turnova-site, de site rond de voormalige drukkerij Brepols, ontstaat een volledig nieuw stadsdeel in het hart van de Turnhoutse binnenstad. Naast de architecturale, maats...

2021-10-25 14:29:29
actor
The banks emerge as banks not only as the bridge crosses the stream

De opdracht bestond erin een kunstwerk te maken dat als landmark zou fungeren voor wie de provincie (Antwerpen of Oost-Vlaanderen, al naargelang de rijrichting) binnen komt en dat zich zou verhoude...

2021-10-25 14:31:12
actor
Tekenen in Vlassenbroek

Wapke Feenstra realiseerde een artistiek project voor het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek, waar het Sigmaplan van kracht is. Dat laatste heeft tot doel Vlaanderen beter te beschermen...

2021-10-25 14:32:07
actor
Dwarsligger

De Stad Aalst laat een golf van stadsvernieuwingsprojecten in de nabijheid van de Dender flankeren door een kunstproject. Kunstenaarscollectief Observatorium kreeg binnen een pilootproject kunst in...

2021-10-25 14:35:42
actor
Rope

Rope is een handgemaakt touw van 60m lang en 28 cm dik. Het weegt 196 kg. Door die proporties is Rope te groot om als touw gebruikt te worden. Toch is ‘gebruik’ het doel. Door te reizen...

2021-10-25 14:37:01
actor
Repeat

De Sint-Amelbergakerk van Bossuit (Avelgem) was al onttrokken aan de eredienst en had te kampen met bouwfysische problemen. De restauratie van de onderbenutte kerk in de kleine kern zou handenvol g...

2021-10-25 14:38:19
actor
Pazugoo

Pazugoo is de naam van een verzameling van 3D-geprinte demonen, die fungeren als ‘markers’ voor de diepe geologische opslagsites voor radioactief afval. Het werk ontleent die naam aan P...

2021-10-25 14:40:57
actor
Een partituur voor Ressegem

Kunstenaars Birthe Leemeijer en David Helbich kregen de vraag om in het landelijke dorp Ressegem (Herzele) de centraal gelegen open ruimte, bestaande uit twee percelen, als uitgangspunt te nemen vo...

2021-10-25 14:41:57
actor
Good/Bad/Ugly

Good/Bad/Ugly is een project dat door kunstenaar Karl Philips zelf geïnitieerd werd; het valt strikt genomen buiten de poule van de kunst in opdracht. Het bestaat uit drie mobiele units &ndash...

2021-10-25 14:43:11
actor
Koningskinderen

De Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Mol is een jeugdinstelling voor opvang van jongens van twaalf tot achttien jaar die in een problematische opvoedingssituatie verkeren of een c...

2021-10-25 14:44:39