Verkaveling

Description

Vanaf de jaren 60 neemt de welvaart in Vlaanderen stilaan toe. De introductie van gewestplannen, de toename in autobezit en de gerichte subsidies maken dat er rond bijna elke kern in Vlaanderen open ruimte aangesneden en verkaveld wordt voor vrijstaande woningen. Vandaag is de verkaveling nog altijd de meest ideale woonomgeving voor heel wat Vlamingen.
Links

- RELATIONS

2020-10-20 18:29:06

De Verkaveling