Initiatieven Heilig-Hartwijk

Description

Er staan heel wat projecten op stapel in de Heilig Hartwijk. Dit heeft impact op de mobiliteit. De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie kunnen verbeteren en start daarom een participatietraject. Binnen hetzelfde participatietraject wil de stad ook de functie van de Heilig Hartkerk herbekijken. Deze website geeft een verslag van dit participatietraject. Daarnaast kan je in de WAW! HEILIG HART kranten een verslag van de werkmomenten lezen.

Links

- RELATIONS

2022-07-07 07:48:07

WAW! HEILIG HART kranten

2022-07-07 07:50:11

Mobiliteit voor bewoners

2022-07-07 07:51:40

Kinderen en mobiliteit

2022-07-07 07:53:05

Handelaars en mobiliteit

2022-07-07 07:53:06

Heilig Hartwijk en haar kerk

2022-07-07 07:55:42

Groen en Mobiliteit

- RELATIONS

2018-02-07 16:50:57

Liesbeth Huybrechts