Sub initiatives overview


actor
Frouwke Bormans en Bart Hoylaerts

Nieuwpoort-Bad Wandelen
actor
Dagje uit

...

2021-04-09 11:35:48
actor
Familie Kow Ple

...

2021-04-09 11:36:16
actor
Deckersmoonstocht

...

2021-04-09 14:29:21
actor
Fietsbaar Godsheide

De werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ gaat aan de slag met het engagement ‘Verbetering fietsverbindingen’. In de lijst met engagementen staan al verschillende maatregelen die h...

2022-02-10 20:27:29
actor
WAW! HEILIG HART kranten

Omdat niet iedereen de tijd of de mogelijkheid heeft om aanwezig te zijn op de werkmomenten, en omdat een goede documentatie belangrijk is, vatten we regelmatig de stand van zaken samen in een kran...

2022-07-07 07:48:07
actor
Mobiliteit voor bewoners

De voorbije jaren is er heel wat bijgebouwd in de Heilig Hartwijk. Ook in de komende jaren zijn er nog heel wat projecten gepland. Dit heeft impact op de verkeerssituatie: sluikverkeer, parkeerdruk...

2022-07-07 07:50:11
actor
Kinderen en mobiliteit

Er liggen heel wat scholen in de Heilig Hartwijk. Deze trekken kinderen aan van binnen de wijk, maar ook van buiten de wijk. De werkgroep ‘Kinderen en Mobiliteit’ wil onderzoeken hoe di...

2022-07-07 07:51:40
actor
Handelaars en mobiliteit

De werkgroep ‘Handelaars en mobiliteit’ wil nadenken over de rol van handelaars in het verbeteren van de verkeerssituatie in de Heilig Hartwijk.

...

2022-07-07 07:53:05
actor
Heilig Hartwijk en haar kerk

De werkgroep ‘Heilig Hartwijk en haar kerk’ wil verkennen hoe de kerk, naast een religieuze functie, ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol kan vervullen voor de wijk.

...

2022-07-07 07:53:06
actor
Groen en Mobiliteit

Met het aantal woningen neemt ook de vraag naar (groene) openbare ruimte toe. De werkgroep ‘Groen en mobiliteit’ wil nadenken over hoe het verbeteren van de mobiliteitssituatie ook tot ...

2022-07-07 07:55:42
actor
Werkgroep 1 - Fietsen (Godsheide)

In de lijst met engagementen staan al verschillende maatregelen die het fietsverkeer van en naar Godsheide centrum moeten verbeteren. De dienst Mobiliteit is bereid om samen met de Godsheidenaren v...

2022-07-07 09:01:39