Events overview


Sessie 2: Plan van aanpak

Tijdens deze tweede sessie maken we kennis met hoe je een plan van aanpak snel en visueel kan vormgeven. Wij laten dit zien aan de hand van Map-it, een low-tech toolkit om je project en de doelstellingen in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen. De toolkit helpt groepen en individuen met elkaar in communicatie te laten treden via een mapping van hun project. Via deze mapping komen we tot een projectplan en bepalen we de projectdoelstellingen en beoogde uitkomsten.
bekijk event

Capa.City Spel

bekijk event

Sessie 3: Historiek in beeld

In sessie drie kijken we naar het verleden en het belang van participatietools die aandacht hebben voor het verleden. We tonen we hoe je aan de hand van onze ‘De tijd zal het leren’-tool een visuele representatie maakt van de historische kantelmomenten in een organisatie, omgeving, bedrijf, ... . We laten zien hoe dit visualiseren van het verleden groepen ondersteunt in het bewust vormgeven van toekomstige (participatieve) projecten en acties. De tool helpt om interviews met organisaties, bedrijven en belanghebbenden in een bepaald participatietraject gestructureerd af te nemen en te documenteren. Ook vereenvoudigt de tool het bedenken en formuleren van concrete acties, een actieplan en evaluatie.
bekijk event

Sessie 4: verhalen verzamelen

We maken kennis met manieren om in participatieprocessen verhalen op locatie te verzamelen De Andere Ruimte en Route2School zijn online tools om participanten te betrekken bij het in kaart brengen van plekken en routes en de verhalen die hieraan vasthangen. De Andere Ruimte is een app om routes en plekken aan te duiden, omgevingsverhalen te verzamelen en te inventariseren om die gegevens en verhalen vervolgens te delen met andere belanghebbenden. De online tool ‘Route2School’ helpt scholen en gemeenten bij het maken van een analyse van de verkeersveiligheid door samen schoolroutes en verplaatsingsgedrag van leerlingen, mobiliteitsknelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten te verzamelen.
bekijk event

Sessie 5: Documenteren is belangrijk

In deze voorlaatste sessie gaan we aan de slag met het leren documenteren van de verzamelde data in je participatietraject. De Andere Markt is een online back-office tool voor verzamelen, documenteren, visualiseren en ontsluiten van projectdata. De tool laat ook toe om relaties tussen projecten zichtbaar te maken. Zo kunnen participatieve projectmanagers hun projecten niet alleen op een efficiënte manier documenteren maar tegelijkertijd ook zicht krijgen op de participatieve cultuur van een regio: welke actoren komen altijd terug? Wie werkt vandaag al samen? Kunst in Opdracht Verkent gebruikt een interview-tool specifiek gericht op het begeleiden van en werken aan participatieve veranderingsprocessen binnen organisaties. De tool helpt bij het mappen van de organisatiecultuur en het bepalen van een focus voor toekomstig praktijkonderzoek in het kader van beleidswerk.
bekijk event

Sessie 6: Reflecteren

De laatste maar zeker niet de minste stap in het participatieproces is het reflecteren. De Participatiestudio is een leeromgeving waarbinnen deelnemers samen leren terugkijken op afgelegde participatiestappen om vervolgens samen nieuwe stappen te plannen. De tool bestaat uit een reeks oefeningen en begrippen die ingaan op vragen als hoe sleutel ik aan een collectief van participanten? Hoe stuur ik een participatieproces? En hoe versterk ik de participatiecultuur van een organisatie?
bekijk event

Sessie 1: Definiëren

Participeren begint bij het goed aflijnen van je project en werkveld. Aan de hand van de handige CAPA.CITY-boekjes leren initiatiefnemers stap voor stap een participatieproject- en traject te definiëren samen met verschillende belangengroepen en actoren. De tool laat toe om de verschillende fases in een participatieproject te definiëren en daar verschillende groepen rond samen te brengen.
bekijk event