Tools overview


actor
MAP-IT

De Map-It tool is een tool die gebruikt wordt om ruimtelijke vraagstukken te visualiseren en vat te krijgen op de doelstellingen voor de toekomst, samen met (plaatselijke) stakeholders. De tool bestaa...

2021-09-03 15:30:40
actor
Capa.City

Het Capa.City spel is een tool die collectieven ondersteunt in het opzetten en structureren van collectieve acties om veranderingen aan hun dagelijkse leefomgeving toe te brengen. De tool bestaat uit...

2021-10-06 15:49:32
actor
De Tijd Zal Het Leren

Het bestuderen van het verleden kan ons veel leren over de toekomst en hoe om te springen met maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Daarom gebruiken we historische tijdlijnen, om bestaande en ...

2021-10-13 17:41:17
actor
De Andere Markt

De Andere Markt is een project dat ingezet werd als 'Living Lab' in het verleden, als locatie om participanten die al dan niet moeilijk te bereiken zijn toch te betrekken. Living Labs vormen de uitval...

2021-10-14 19:46:30
actor
De Andere Ruimte

‘De Andere Ruimte’ is een tool om publieke ruimte te observeren door de ogen van dagelijkse, wekelijkse of sporadische gebruikers van de publieke ruimte zelf. Het laat de gebruiker toe de ruimte t...

2021-10-14 20:12:09
actor
Kunst in Opdracht

De activiteitenmapping is een tool/ methodiek om vat te krijgen op verschillende actoren, begrippen en andere aspecten die aan een bepaald thema verbonden worden en laat toe bepaalde aspecten eigen aa...

2021-10-14 20:22:02
actor
Participatie Studio

Burgerparticipatie vormt een belangrijk aspect in de ontwikkeling van stedenbouwkundige projecten. Toch bestaan er geen kant-en-klare methodes om zo een participatietraject op te starten. We leren uit...

2021-10-14 20:25:43
actor
Route2School

De online tool ‘Route2School’ helpt scholen en gemeenten bij het maken van een analyse van de verkeersveiligheid door samen schoolroutes en verplaatsingsgedrag van leerlingen, mobiliteitsknelpunte...

2021-10-14 20:31:41