Mini-Game 1: Set The Scene

Description

Mini-Game 1 maakt het voor een collectief mogelijk vat te krijgen op het bestaande potentieel en sterktes van hun leefomgeving om deze te articuleren en sterker in te zetten in de toekomst. Dit vormt het startpunt in het formuleren van een collectieve actie. Het spel betrekt het collectief in het beantwoorden van de vraag: ‘waarin zit de energie voor verandering?’ Daarom wil het spel het collectief aanzetten de dagelijkse leefwereld kritisch te bekijken, wat hen kan helpen in het in de verf zetten van de aspecten die men in de toekomst wil veranderen.
Links

Website: http://www.capa-city-ensuf.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mini-Game-1.pdf

- RELATIONS

2021-10-06 15:52:22

Capa.City Spel