Mini-Game 2: Dream Big

Description

Mini-game 2 ondersteunt een collectief dat eerder de dromen omtrent hun alledaagse leefomgeving geïdentificeerd heeft in het opstellen van de principes met betrekking tot de veranderingen die men wil doorvoeren. Daarom stimuleert het spel een manifest voor verandering te ontwikkelen, om een actieplan te visualiseren. Door dit proces wordt het collectief gestimuleerd na te denken over de vraag: ‘Wat willen we bereiken? Op welke manier?’
Links

Website: http://www.capa-city-ensuf.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mini-Game-2.pdf

- RELATIONS

2021-10-06 15:52:22

Capa.City Spel