Mini-Game 4: Relate It

Description

Mini-game 4 leidt een collectief te zoeken naar mogelijke coalities met andere actoren en collectieven uit de omgeving. Het triggert een collectief de vraag ‘Wie/ wat kan ons helpen veranderingen door te voeren?’ te beantwoorden.
Links

Website: http://www.capa-city-ensuf.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mini-Game-4.pdf

- RELATIONS

2021-10-06 15:52:22

Capa.City Spel