Toekomstvisie Europese Wijk in Brussel

Description

Het project: De Europese Wijk in Brussel is een dynamische wijk, waar gedurende 20 jaar heel wat structurerende projecten het functioneren van de wijk probeerde om te vormen. De stad Brussel zag er ook sterke verschuivingen binnen actieve initiatieven, zoals winkels en lokale ondernemingen. Voor de heraanleg van de wijk wil de overheid inzichten verkrijgen in de visie van de lokale gebruikers en hoe zij hun woon en werkomgeving in de toekomst zien. Door middel van de keuze voor burgerparticipatie bij het opstellen van een toekomstvisie voor de Europese wijk beoogt de stad Brussel een relevante basis voor het project, waarbij een duurzame toekomst van de wijk verzekerd wordt, zodat ze inspeelt op de noden van gebruikers. Om dit participatorisch traject tot een goed einde te brengen, werd er beroep gedaan op onderzoeksbureau City Mine(d) en kunstenaar-onderzoeker Thomas Laureyssens. Map-It: Voor dit project maakten onderzoekers City Mine(d) en Thomas Laureyssens gebruik van de Map-It tool. Het doel van de tool voor dit initiatief is het analyseren van de stedelijke ruimte en van hieruit na te denken over nieuwe initiatieven die de hedendaagse problemen van openbare ruimtes oplossen. De Map-It kit bestaat hier uit een kaart van de wijk als onderligger, waarbij lokale gebruikers met stickers aangeven welke plekken al dan niet werken en een lege ruimte waarop ze hun stelling kunnen verduidelijken. Ook krijgen ze stickers om op dezelfde kaart nieuwe initiatieven en doelstellingen op korte termijn aan te geven. Andere stickers laten toe belangrijke plekken in de wijk te accentueren. Dit zijn plekken waar gebruikers veel belang aan hechten.
Links

- RELATIONS

2021-09-03 15:43:29

Thomas Laureyssens

2021-09-03 15:45:15

ityMine(d)