Kerkbeleidsplan Denderleeuw (Masterclass Map-It Groep 2)

Description

Voor de tweede masterclass sessie rond de Map-It tool ging een groep deelnemers aan de slag met de het nieuwe kerkbeleidsplan in Denderleeuw. In 2017 werd een kerkenbeleidsplan opgesteld voor Denderleeuw. Er zijn nog 5 kerken in Denderleeuw. Een 6e kerk werd reeds vroeger ontwijd en heringericht als buurtcentrum. Voor de kerk van O.- L.- V. ter Nood werd in 2017 gekozen voor herbestemming vanaf 2020 gezien de beperkte cultuurhistorische waarde en mogelijk te verwachten stabiliteitswerken. De procedure voor het opheffen van de parochie is in juli 2021 ingezet door het Bisdom. Door Corona werden nog geen andere stappen gezet. De kerkraad wil de site van de kerk bij voorkeur een sociaal- culturele bestemming geven. Er werden enkele gesprekken gevoerd met de basisschool in de directe omgeving. Deze school is nu al maximaal bezet en door een verwachte woonuitbreiding zal de school in de toekomst waarschijnlijk nood hebben aan bijkomende plaats. Het schoolbestuur heeft niet de bedoeling de kerk tot klaslokalen om te vormen , maar wel op deze site een nieuw schoolgebouw op te trekken. De school kan de site nu wel nog niet aankopen. Hoe kunnen verdere stappen gezet worden of andere pistes verkend worden? De resultaten van de Map-It sessie zijn zichtbaar op onderstaande afbeelding.
Links

- RELATIONS

2018-02-07 16:51:05

Prof. dr. Oswald Devisch