Verbeeld je buurt (Masterclass Map-It Groep 4)

Description

Voor de tweede masterclass sessie rond de Map-It tool ging een groep deelnemers aan de slag met het 'verbeeld je buurt' project en hoe de map-it tool hierbinnen kan vormkrijgen. Project 'verbeeld je buurt': buurtbewoners bedenken manieren om ongebruikte openbare ruimte vorm te geven. We werken hier ook concrete ideeën van uit en gaan tot slot in gesprek met de stad om te bekijken wat en hoe we kunnen verankeren. Ook in het Hollands Veld blijft heel wat openbare ruimte onbenut. We bekijken samen met de buurtbewoners hoe ze die ruimte kunnen innemen en samen vorm kunnen geven. We betrekken álle buurtbewoners door hen de kans te geven om aan te geven welke van de bedachte ideeën hen het meeste aanspreken. Van die ideeën maken we tijdelijke installaties. Tot slot bekijken we hoe we (zoveel mogelijk van) die tijdelijke installaties een permanent karakter kunnen geven. Hiervoor zetten we in op samenwerking tussen stad en de burgers. De resultaten van de workshop worden getoond in onderstaande afbeelding.
Links

- RELATIONS

2019-07-08 15:16:55

Roel De Ridder