Scenario

Description

Het scenario bepaalt het verloop van de Map-It sessie en zorgt voor structuur in de sessie. Het bepaalt het verloop en de tijdslimiet van elke stap in het participatiemoment. Een eerste fase in de structuur handelt over de verkenning van de context en beoordeling van de originele situatie. Een tweede fase handelt over het vat krijgen op acties en mogelijke toekomstige ingrepen op korte en lange termijn. Daarnaast geeft het scenario ook de uitleg bij elke stap, met een definitie van de stickers die gebruikt worden in die stap. Er wordt ingegaan op volgende vragen: 'Welke WAARDEN plaats je als ontwerper op de voorgrond in dit project?' 'Welke DOELSTELLINGEN stel je op voor dergelijk ontwerpproject?' 'Welke mensen wil je betrekken in dit proces? Wie zijn de STAKEHOLDERS?' 'Welke ACTIES ondernemen ze?' 'Welke OBJECTEN/MATERIALEN gebruiken ze om dit ontwerpproject mogelijk te maken?' 'Hoe kunnen we RELATIES tussen de doelstellingen, acties en materialen organiseren?' Als bijlage vind je een voorbeeldscenario dat aantoont hoe het in de praktijk opgesteld wordt.
Links

- RELATIONS

2021-09-03 15:47:45

Sessie 2: Plan van aanpak