Stickervellen

Description

De stickervellen helpen de deelnemers hun observaties, opmerkingen en plannen voor de toekomst op de kaart weer te geven. Hierbij worden zowel stickers gebruikt om bemerkingen aan te geven alsook te reflecteren op bemerkingen van anderen. Ze geven met de stickers hun waarden en toekomstacties weer, maar beoordelen ook de toegevoegde waarden en acties van anderen. Als bijlage vind je enkele voorbeelden van stickervellen, die aan te passen of zelf te ontwerpen zijn naarmate het onderwerp van de sessie.
Links

- RELATIONS

2021-09-03 15:47:45

Sessie 2: Plan van aanpak