Kaart/Onderligger

Description

Deze kaart/ onderligger vormt de basis voor de Map-It sessie. Het kan een leeg blad zijn of een visualisatie van de context waarop deelnemers hun bemerkingen kunnen aanduiden. Deze is afhankelijk van welke doelstellingen je wil bereiken en welke acties je beoogt voor de toekomst. Hiervoor worden dan ook vaak luchtfoto's of kaartmateriaal van het gebied in kwestie gebruikt.
Links

- RELATIONS

2021-09-03 15:47:45

Sessie 2: Plan van aanpak