Tim Claessens - Jeugdwelzijnswerker Meulenberg

Onleefbaarder dan gedacht + Trekker Atelier 'Samen Ontmoeten' (Jongeren)(GLM)
Description

Tim is geen rechtstreekse bewoner van de baan, maar vermits zijn achtertuin grenst aan de baan voelt het voor hem wel zo aan. Hij gebruikt de baan meermaals per dag met de auto, de fiets of te voet en woont tussen twee kruispunten waar geen oversteekplaats is. Tim kocht het huis een paar jaar geleden, maar vindt het leven naast de baan bij nader inzien toch minder leefbaar dan aanvankelijk gedacht. Er is veel lawaai. In de tuin zitten en praten gaat niet. Hij maakt zich zorgen over de luchtvervuiling voor zichzelf en zijn zoon. Ook koos hij speciaal een school voor zijn zoon aan dezelfde kant van de weg als zijn woonst om de gevaarlijke oversteek te vermijden. Voor het buurthuis is de impact niet zo groot, al is hij wel 20 minuten onderweg om kinderen aan de andere kant van de baan op te pikken voor huiswerkbegeleiding. Tim vindt het langsparkeren naast de baan levensgevaarlijk, het kruispunt aan de McDonalds niet overzichtelijk, de muur van vrachtwagens langs de baan deprimerend en verder hekelt hij de flessenhals in Helchteren en het slechte onderhoud van de baan met de povere lapmiddelen. De baan is voor hem een vreemd voorwerp in de omgeving. Tim merkt dat de Noord-Zuidverbinding vooral leeft bij de oudere mensen. De oudere generatie gelooft niet meer in een oplossing. De jongeren daarentegen zijn er niet echt mee bezig. Hij heeft de indruk dat ze het gewoon zijn zoals het nu is. Een mogelijke oplossing ziet Tim in een volledige aanpassing van de inrichting van de baan zodat ook het langsparkeren vervalt. De ring rond Eindhoven vindt Tim een goed voorbeeldproject. Die ring werkt volgens hem goed omdat elk kruispunt conflictvrij is, men rijdt onder de weg door.

Links

Email: timclaessens@yahoo.com

- RELATIONS

2022-07-04 14:35:00

Buurtlabo I - Dag van Berkenveld

2022-07-06 09:17:46

Buurtlabo 0

- RELATIONS

2022-07-06 07:16:02

Atelier 'Samen Ontmoeten' (Jongeren)