vzw De Goei Wei (Gerard Aerts)

Leren uit samenwerken + Heraanleg Koolmijnlaan: Meer gerichte acties en uitvoering
Description

Verkennende interviews Gerard is geboren in de Stationsstraat in Houthalen-Helchteren en woont nu in Meulenberg. Hij richtte samen met zijn vrouw de Liga ter Activering van Creativiteit en Humor (L.A.C.H.) op en daarbinnen het initiatief ‘De Goei Wei’. Dat is een leerplatform, een openlucht werkplaats, die draait om samenleven en -werken, sociale vaardigheden, … De deelnemers worden gestimuleerd om eigen leerprocessen op te zetten, zelf een productieproces te creëren met objecten uit de natuur, met of zonder eindproduct. Het doel is om de interacties die er ontstaan te projecteren op de buurt en hoe ze de maatschappij mee kunnen helpen veranderen. Het werk is belangrijk om de diversiteit in mensen, omgevingen, situaties rond de Noord-Zuidverbinding te stimuleren door samenwerking. Meulenberg Volgens Gerard benadrukt de Noord-Zuidverbinding de tegenstelling tussen oost en west. Hij ziet een verschil tussen het rijke westen dat dankzij het station floreerde en het arme oosten waar hij sociale achterstand en kansarmoede ziet. Gerard is vooral begaan met de wijk Meulenberg waarin hij twee kernen rond de twee moskeeën ziet. Die vormen volgens hem echter geen gemeenschap. De gemeenschapsvorming wordt zijns inziens bemoeilijkt door de grote interculturele verschillen, niet alleen tussen de verschillende culturen maar ook binnen de culturen en generaties onderling. Met ‘De Goei Wei’ wil Gerard de verschillende groepen samenbrengen en werken aan een draagvlak, ook binnen de gemeente. Nota De organisatie overhandigde een nota aan de burgemeester en het gemeentebestuur, met de naam LAB (lokaal algemeen belang), die steunt op het SOFIE-principe: Steunpunten en ontmoetingsplaatsen, Ondernemerschap, Financieel investeringsplan, Initiatieven die het samenleven bevorderen, Energieke velden en heilzame leeftuinen als kloppend hart. De nota vraagt om top-down en bottom-up samen te werken aan één wijkproject met het gemeentebestuur om te bekijken wat er op korte termijn kan ondernomen worden op vlak de ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, gezondheidszorg, onderwijs en educatie en vrije tijd binnen de wijk. De nota vraagt een financieel en structureel totaalplan op lange termijn en stappen op korte termijn, opgesteld door de gemeente en een bewonerscollectief. Gerard ziet daarin ook een grote rol weggelegd voor de scholen en de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Groene piloot Meulenberg zou volgens Gerard een ideale pilootwijk kunnen zijn waar nieuwe communicatietechnieken worden toegepast, de levendige en dynamischer lokale handel kunnen daar een grote rol in spelen, zegt hij. De wijk heeft er nood aan want gaat nu gebukt onder kansarmoede en dat weegt op de wijk en de (mentale) gezondheid van zijn inwoners. Meulenberg heeft ook een groot groen potentieel waarbinnen Meulenberg letterlijk kan floreren met bijvoorbeeld moestuinen, parken, speeltuinen, … waar er plaats is voor ontmoetingen, mobiliteit, … maar maar waar ook aandacht is voor groene energie, aangepaste en gedifferentieerde woningen, isolatie, … Qua mobiliteit moet er een fietscultuur groeien die de auto als statussymbool overklast. Een fietsroute zonder verkeerslichten richting het centrum zou daarin een goede eerste stap zijn. ---------- Heraanleg van de Koolmijnlaan en Souwstraat Gerard is een actieve bewoner uit de omgeving van de Koolmijnlaan. Hij woont er al 17 jaar lang en heeft dus een sterke voeling met de Koolmijnlaan en Meulenberg als bredere omgeving. Als vrijwilliger richtte hij ‘L.A.C.H. vzw’ op, de Liga ter Activering van Creativiteit en Humor, waarmee hij inzet op het aanzetten van mensen tot zelf te ondernemen, zelf acties op poten te zetten, op een luchtige manier. Gerard duidt sterk op de multiculturele aspecten van de wijk Meulenberg, waar hij zelf voorstander van is, maar wat soms wel spanningen met zich meebrengt. Hoewel dat soms stroef verloopt, zou hij toch wat meer eenheid willen zien tussen de verschillende gemeenschappen. Als actieve burger betreurt hij dat de gemeente zelf veel studiewerk laat uitvoeren, maar uiteindelijk weinig doet met de resultaten. Hij pleit voor de omzetting van analyses naar initiatieven die echt uitgevoerd worden. De omgeving van Meulenberg ontstond vanuit het mijnverleden, waarbij de mijncités zorgde voor het onderhoud van de weg. De gemeente slaagt hier nu niet meer in, wat voor verloedering van de straten leidt. Ook is Meulenberg een echte tuinwijk, al wordt er, zowel vanuit de gemeente als vanuit burgers, nog maar beperkt ingezet op het groen. Meulenberg is een wijk met veel sociale en culturele verschillen, wat leidt tot segregatie, want de gemeenschappen komen niet overeen. In plaats van de verschillende gemeenschappen overeen te laten komen met elkaar, wat toch niet gaat werken, moet men vertrekken vanuit een dynamisch gegeven waarin elke gemeenschap afzonderlijk goed functioneert. Hierin kan de nieuwe functie van de kerk ook een rol spelen. Om de huidige situatie van de Koolmijnlaan te veranderen, met de snelheid als grootste probleem, moet volgens Gerard het probleem bij de bron aangepakt worden. Enkel structurele veranderingen zullen maar weinig veranderen aan de situatie. Het is een kwestie van respect voor de medemens bijbrengen aan de mensen, educatie, waar de scholen een grote rol in spelen. Ook vergroening is belangrijk, maar Gerard ziet de vergroening van de wijk in het inzetten van de natuurgebieden rondom de wijk. Er is op de Koolmijnlaan zelf maar weinig ruimte om groen aan te brengen. Ook ziet hij de bewoners niet meteen de verharding in hun voortuin wegnemen. Hij stelt dat natuurgebieden zoals Brelaarheide beter ingericht zouden moeten worden, met banken, overdekte schuilplaatsen, aangename wandel - en fietspaden. Op die manier creëer je een andere vorm van vergroening, een realistischere vorm van vergroening. Gerard moedigt het studiewerk en een mooie toekomstvisie zeker aan, maar vreest dat er maar weinig zal gebeuren als de gemeente van in het begin al geen rekening houdt met de praktische kant van de uitvoering van dergelijke visies. De ideeën die op tafel liggen kunnen zeker werken, maar dan moet alles voldoende gecoördineerd worden. En moet er voldoende aan participatie van de bewoners gedacht worden. Als dat niet gebeurt, is het project gedoemd om te mislukken, kan de gemeente heel wat weerstand van de bewoners verwachten, vreest hij.
Links

Email: zininlieverleven@gmail.com

- RELATIONS

2022-07-06 09:17:46

Buurtlabo 0

2022-07-04 14:39:39

Buurtlabo II

- RELATIONS

2022-07-06 07:16:30

Atelier 'Samen Zorgen'

2022-07-06 07:29:23

Atelier 'Samen Vertragen'

2022-07-06 07:45:46

Atelier 'Samen Vergroenen'