Lucernacollege Houthalen (Huda Topalogu, directeur)

Banden smeden
Description

Huda is directeur van het “Lucerna college campus Quadrant”, waaronder het secundaire ASO Lucerna college, basisschool Campus Quadrant, het Okan onderwijs en basisschool Arkades dat focust op hoogbegaafde kinderen. De school trekt veel allochtone leerlingen aan, hoewel er een lichte stijging van autochtone leerlingen is. De leerlingen komen van over heel Limburg. Het overgrote deel komt uit Houthalen en Helchteren met de fiets, auto en openbaar vervoer. Dan volgen de schoolbussen uit Beringen, Heusden-Zolder, Genk, Maasmechelen. Vroeger was de school in Genk-Noord op het industrieterrein gevestigd. Omdat de locatie slecht bereikbaar was met het openbaar vervoer, was er een ruim aanbod aan schoolbussen. Nu de school is verhuisd naar een beter bereikbare plek wordt het aantal schoolbussen afgebouwd. Huda woont zelf in Maasmechelen en neemt de E314 tot aan de afslag Genk-Noord, hij heeft dus weinig te maken met de verbinding. Huda vindt het belangrijk dat de regio competitief en economisch op de kaart kan worden gezet binnen de rest van Vlaanderen. De schoolfilosofie wil de leerlingen opvoeden tot kritische burgers die hun mannetje kunnen staan. Daarom bouwt de school ook een sterk netwerk op met instanties als unizo, voka en het hoger onderwijs. Huda denkt dat er betere bruggen gebouwd moeten worden tussen het secundair en hoger onderwijs. Hij vindt het immers noodzakelijk dat studenten hier hun toekomst opbouwen om de regio te versterken. Hij zou graag zien dat concretere projecten leiden tot een sterkere band binnen de verschillende onderwijslagen. Als school in een mijnstreek merkt Huda dat leerlingen met een andere etnische achtergrond vaak met een taalachterstand naar het secundair onderwijs komen. Het Lucerna college doet er via bijlessen, vakbegeleiding, studiedagen, huisbezoeken en een sterke betrokkenheid van de ouders alles aan om zijn leerlingen aan het einde van hun secundaire carrière te laten gaan met een academisch taalniveau. Om de allochtone gemeenschap te betrekken bij participatieve projecten denkt Huda dat er, anders dan bij autochtonen die meer getriggered worden door duurzaamheid, groen, …, meer aandacht moet zijn voor sociaal-maatschappelijke thema’s. Daar is voor het onderwijs een grote rol weggelegd, vindt hij. Zolang er over integratie gesproken wordt is er een integratieprobleem, vindt Huda. In zijn ogen moet er een andere aanpak rond integratie aan de dag gelegd worden. Er moet, naar zijn mening, minder gefixeerd worden op ‘de allochtonen’ als groep mensen en minder polariseren. Het onderwijs moet volgens Hudo werken aan een lange termijnplanning waarin allochtonen op een flexibele en spontane manier deel uitmaken van de maatschappij.
Links

- RELATIONS

2022-07-04 14:40:50

Buurtlabo III - Samen Traag Festival