Events overview


2021-09-25 00:00:00

Buurtlabo I - Dag van Berkenveld

Het Buurtlabo I vond plaats op de Dag van Berkenveld, op 25 september 2021, op het terrein van Berkenveld. Tijdens dit event beoogden we een eerste input van verschillende doelgroepen over de omgeving, door verschillende activiteiten te organiseren die inspelen op brede interesse om zo ook een brede doelgroep te betrekken. Op basis van de hoofdthema’s (mobiliteit, wonen, werken en open ruimte) werden algemene vragen gesteld aan buurtbewoners en verenigingen. Ze konden zo al hun ideeën rond de toekomst van Berkenveld en Meulenberg delen.

bekijk event
2021-12-01 00:00:00

Buurtlabo II

Het buurtlabo II is een verderzetting omtrent de al eerder opgedragen thematieken, namelijk mobiliteit, sociale omgang, open ruimte en wonen/werken. Tijdens dit event werden deze thema’s uitvoerig besproken met de nodige ambities tussen de betrokken doelgroepen.

bekijk event
2022-05-04 00:00:00

Buurtlabo III - Samen Traag Festival

Een eerste ‘Samen Traag’ Festival vond plaats op 4 mei 2022. Hierop brachten we de buurt samen en zetten we enkele projecten op, waar we zowel elkaar als de publieke ruimte beter leerden kennen. Het festival van 4 mei focust op het zorgzame netwerk in Meulenberg en hoe het met de verschillende scholen in Meulenberg in relatie is.

bekijk event
2022-01-01 00:00:00

Buurtlabo 0

Buurtlabo 0 heeft betrekkening tot de deelnemers die in eerste instantie de nodige input hebben verzorgd tijdens een digitale bevraging. Vele van deze participanten hebben in latere fase ook deelgenomen aan de buurtlabo's. Enkele hebben enkel deelgenomen aan buurtlabo 0.

bekijk event