Atelier 1 (Samen Zorgen)

Description

Er hangt een positieve toon tijdens de eerste workshop. Het gaat best goed in de wijk, geven de participanten aan. Er is een bereidheid bij bewoners en binnen organisaties om elkaar beter te leren kennen. Enkele jaren geleden waren deze werelden nog geheel gescheiden van elkaar, vandaag groeien ze traag, maar gestaag naar elkaar toe. We detecteren veel potenties om de zorg voor de wijk (voor elkaar en voor de ruimte) op te nemen.

Bewoners willen samen zorgen voor de straat, willen propere publieke ruimtes om elkaar te ontmoeten en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook zien ze sport als verbindende factor en winsten in sport- en speelplekken voor jong en oud in open lucht. Ook de natuur is belangrijk, waarbij een verbinding tussen Brelaarheide en Tenhaagdoornheide van belang is.

Ook zorgen voor elkaar is belangrijk. Hiervoor duiden bewoners op verschillende belangrijke plekken, zoals het Casino dat terug meer een verbindende functie kan uitoefenen en het praatcafé om ontmoetingen tussen buren te stimuleren. Deelnemers van de workshop zien ook een meerwaarde in een buurtgericht dagcentrum naar de toekomst toe, voor verschillende doelgroepen. Ook een werkatelier zou een mooi initiatief zijn.

 

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:16:30

Atelier 'Samen Zorgen'