Atelier 2 (Samen Zorgen)

Description

Tijdens dit atelier kwam een belangrijke en waardevolle kwaliteit van de wijk ter sprake: het informele netwerk en meer bepaald het spontane en familiaire karakter hoe mensen elkaar hier benaderen. Een mooi voorbeeld hiervan en algemeen bekend, is dat buurtbewoners spontaan stoppen om andere buurtbewoners die wandelen richting moskee of Koolmijnlaan een lift te geven. Ook omgekeerd gebeurt dit. Oudere mensen starten alvast met hun wandeling erop vertrouwend dat onderweg wel een buurtbewoner zal stoppen om hen een eindje dichter naar hun bestemming mee te nemen. 

De laatste jaren is dit netwerk in verval. Het is minder zichtbaar omdat we elkaar gewoon minder ontmoeten. Toch is dit informele karakter iets wat we met z’n allen moeten koesteren. Zo is dit netwerk van onschatbare waarde in een proces van ouder worden of tegen vereenzaming.

Ligt er geen kans om dat netwerk opnieuw zichtbaar te maken? Hoe zetten we daar een kader rond op zodat meer mensen in de toekomst beroep kunnen doen elkaar (een peerby op maat van Meulenberg): het aanbieden van materiaal en diensten? Hoe begin je daar dan aan? Door dat informele netwerk zichtbaar te willen maken en het te gieten in een kader, wordt het dan niet juist formeel en gaat de waarde er niet van verloren dan, kwam als een opmerking naar boven in de discussie.

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:16:30

Atelier 'Samen Zorgen'