Atelier 3 (Samen Vertragen)

Description

Dit atelier houdt een online voorbereidend overleg in voor het ‘Samen Traag’ Festival. Over het algemeen wordt er gekozen om zoveel mogelijk van het programma naschools te houden. Op deze manier kunnen ook kinderen van andere scholen aan de activiteiten deelnemen. Zo verliezen de leerkrachten ook geen tijd die ze nodig hebben voor het afronden van de leerstof. Er worden verschillende activiteiten besproken die errond kunnen plaatsvinden.

Een eerste activiteit is een mini-fietskamp, een klein fietsparcours. Die kan aangevuld worden met een klein standje, waarbij kinderen zich kunnen inschrijven voor het 5-daagse fietskamp in de zomer. Als tweede activiteit wordt een trage wegenwandeling of -fietstocht op poten gezet, een wandeling doorheen de trage wegen met op verschillende plaatsen uitdagingen voor de kinderen. Een derde activiteit is dat de fietsersbond zich opstelt naast de routes van de tweede activiteit en dat fietsers bedankt worden voor hun fietsgebruik. Een vierde en laatste activiteit houdt dan een ‘erfgoedtocht’ in, een wandeling langs de wijk, langs erfgoedsites, om kinderen en volwassenen een blik te laten werpen op hoe de wijk er vroeger uitzag.

De activiteiten zetten dus voornamelijk in op het promoten van duurzame, trage verplaatsingen met interactieve middelen.

 

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:29:23

Atelier 'Samen Vertragen'