Atelier 1 (Samen Ontmoeten - Vrouwen)

Description

Het doel van dit project is om verbinding te maken tussen de vrouwen van de verschillende groepen. Vernieuwde infrastructuur, etc. kan een hefboom zijn om dit te realiseren.Er werd in  in de maand februari een eerste verkenning bij de verschillende vrouwengroepen gedaan. In maart brengen we deze vrouwen en buurtwerkers samen in een eerste collectieve workshop. Op basis van dezelfde behoeftes werken we aan verbinding, zowel tussen de doelgroepen als tussen de veldwerkers.

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:50:27

Atelier 'Samen Ontmoeten' (Vrouwen)