Atelier 2 (Samen Ontmoeten - Vrouwen)

Description

Tijdens dit atelier werden meerdere problematieken in de wijk aangehaald en uitvoerig besproken. Een eerste aspect is de tekortkoming aan ontmoeting. De wijk is namelijk mooier geworden, maar volledig versnipperd. Er is dan ook behoefte aan een vaste ontmoetingsplek. Een plek voor zowel culturele als recreatieve activiteiten. Tevens is er in de wijk ook geen vaste plaats meer voorzien als collectieve sportplek. Voorgaande ruimtes (lokaal van de moskee, sportschuur of de Parochiezaal) kunnen omwille van verschillende redenen niet meer of slechts frequent gebruikt worden. Ze dromen dan ook van een toegankelijke en aantrekkelijke fitnessruimte.

De wijk biedt ook te weinig veilige speelruimte en zitruimte voor kinderen en ouders. De enkele speelruimtes die er aanwezig zijn, zijn vaak niet veilig (door drugshandel). 

Er is tot slot een parkeerprobleem op de Hazelarenstraat. De bewoners hebben geen privé-parking aan hun voordeur en zitten vaak met het ongemak dat de open parkeerplaatsen bezet zijn, waardoor er dient geparkeerd te worden op de nieuwe verkaveling in Meulenberg.

Op korte termijn zetten we vol in op het zoeken naar een collectieve sportplek voor de vrouwen van de wijk. Op lange termijn onderzoeken we de mogelijkheden voor een vaste ontmoetingsplek.

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:50:27

Atelier 'Samen Ontmoeten' (Vrouwen)