Atelier 1 (Samen Vergroenen)

Description

Tijdens dit atelier werden de actuele problematieken binnenin de wijk aangehaald omtrent vergroening. Er wordt samen met de bewoners nagedacht over een toekomstig actieplan op zowel korte als lange termijn. Er wordt nagedacht over het inrichten van kleine buurtplekken, hagen aanplanten ipv omheining, snoepbomen, bloemenweides, groene gevels voor meer verkoeling, etc.

Links

- RELATIONS

2022-07-06 07:45:46

Atelier 'Samen Vergroenen'