Sub initiatives overview


actor
Atelier 3 (Samen Ontmoeten - Vrouwen)

Uit de gesprekken zijn twee projecten door de vrouwen naar voor geschoven: 

Een veilige afgesloten buitenspeelplaats voor kinderen waar iedereen elkaar kan ontmoeten en een fitnessplaa...

2022-07-06 07:55:18
actor
Atelier 2 (Samen Vergroenen)

Tijdens deze workshop gingen we in groep op pad in de wijk en trokken we foto's van zowel de dingen die we goed vinden (kansen) als van de dingen die beter kunnen (uitdagingen) en we bespraken ook ...

2022-07-06 07:56:14
actor
Atelier 1 (Groene Long)

Tijdens het Atelier 'Groene Long' willen we samen nadenken over de toekomst van de wijk. We bespraken de drie scenario’s: (a) verbinden van stapstenen in de wijk, (b) Meulenberg als...

2022-07-06 08:05:44
actor
Atelier 2 (Groene Long)

Een belangrijke stap die er op korte termijn dient genomen te worden is de nieuwe locatie voor de voetbalclub FC Eendracht. Deze nieuwe locatie zal mee bepalend zijn voor een verdere ontwikkeling v...

2022-07-06 08:08:59