Tools overview


actor
Buurtlabo

De buurtlabo's maakten onderdeel uit van de strategie binnen het Groene Long Meulenberg - project, meer bepaald van het 'Buurtatelier' dat als doel had om de sociaal-ruimtelijke toekomst van Meulen...

2022-07-06 09:53:56
actor
Buurtsessie

De buurtsessies maken onderdeel uit van de strategie binnen het Groene Long Meulenberg - project en behoren tot het buurtatelier. Ze bestaan naast de buurtlabo's en vormen hier een aanvulling op. T...

2022-07-06 09:58:10