Segmentatie IV - Wonen en werken

Beweegredenen voor verweving van wonen en werken
Description

Het project ‘Segmentatie IV: Beweegredenen voor verweving van wonen en werken’ is een sociologisch onderzoek dat de onderzoeksgroep Spacial Capacity Building van de Universiteit Hasselt voerde in opdracht van het Departement Omgeving in Vlaanderen. Het doel van deze studie was om bestaande relaties tussen werken en wonen te bestuderen en bloot te leggen. De studie hanteerde een design antropologische benadering om in het veld te onderzoeken hoe negen Belgische bedrijven zich in de loop van de tijd ontwikkelden en hoe belangrijke kantelmomenten hun relaties met de omringende leefomgeving veranderden. De studie bespreekt hoe bedrijven, beleid en mensen die in de stad wonen en werken gebruik kunnen maken van het inzicht in deze kantelmomenten om actief vorm te geven aan een ‘verweefcoachingsproces’: het vormgeven van een meer samenwerkende relatie tussen wonen en werken. De vraag naar deze studie volgt uit de opkomende trend en nood aan verweving van economische activiteiten met de woonfunctie. Belangrijke actoren in dit proces zijn daarom de burgers/ buurtbewoners en de bedrijven uit de omgeving, maar ook het beleid speelt een belangrijke rol, omdat het grotendeels de relatie tussen bedrijven en burgers bepaalt. De historische tijdslijnen worden gebruikt om vat te krijgen op de evolutie en kantelmomenten in de werking van de deelnemende bedrijven. De bedrijven die aan de interviews deelnamen, zijn gevestigd in Roeselare, Herentals en Kortrijk en actief in verschillende sectoren. Op basis van deze tijdslijnen worden tijdens co-creatieve workshops waar alle bedrijven samen aanwezig zijn alternatieve acties geformuleerd voor de toekomst.

Links

- RELATIONS

2022-07-13 12:15:34

Actorenbevraging Roeselare (Segmentatie IV)

2022-07-13 12:15:59

Actorenbevraging Herentals (Segmentatie IV)