Workshop 3 - Synthese

Description

Afweging maken tussen waarden en de acties/veranderingen eraan verbonden om een kwalitatieve dialoog over verwevings-
doelen tot stand te brengen. Welke waarden worden gedeeld? Welke waarden gaan in conflict
met elkaar? Welke acties zijn nodig met welk doel?

Links

- RELATIONS

2022-07-13 11:18:50

Workshops Segmentatie VII