Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina - Hoe kunnen we ruimtes in de wijk delen in functie van het optimaliseren van bedrijvigheid?

Description

Hasselt bevat voldoende ondernemingen, zoals cafés, restaurants of markten, die mensen samenbrengen en dus zeer goed werken binnen het collectief gegeven. Binnen deze ondernemingen is er dus zeker al een samenhorigheidsgevoel, maar onderling blijkt dat er weinig interactie plaatsvindt. Belangrijk is dus dat men meer deel- initiatieven moet opstellen in de stad, zodat mensen en bedrijven/horecazaken elkaar beter kunnen helpen. In plaats van concurrenten worden ze zo collega’s, hetgeen economisch voor iedereen beter uitkomt. Winsten rond delen binnen bedrijvigheid zijn zeer uiteeinlopend. Delen van objecten bijvoorbeeld is zowel ecologisch als economisch een voordeel voor zaken en bewoners. Hier bestaan vandaag ook al enkele initiatieven rond, zoals Het Wisselke in Runkst, als een ‘baby-theek’, of het huren van gereedschap bij Brico. Veel van de bestaande deelinitiatieven zijn relatief onbekend bij het grote publiek. Ook werken veel deelinitiatieven met een lidmaatschap (bibliotheken) of een abonnement met bijkomende gebruikskosten (mobiliteitsoplossingen zoals autodelen etc.). Ook kan er gezocht worden naar een link tussen de verschillende horecazaken, om ook voor de horeca een bepaalde vorm van delen, om hun identiteit te versterken, te verwezenlijken. Hiervoor zou een brouwerij kunnen opgezet worden die verschillende reeksen van bieren brouwt, waarbij elke reeks in een specifieke zaak geschonken wordt. Zo ontstaat er een route van cafés die allemaal een link vertonen met een biermerk, die hun identiteit als horecagroep versterkt. Ook de koppeling met bijvoorbeeld het Jenevermuseum kan een meerwaarde betekenen. Het Dusartplein wordt genoemd als plein voor evenementen, wat vandaag al het geval is. De drukke weg die het plein in twee delen verdeelt, maakt wel dat de evenementen altijd maar op een deel van het plein plaatsvinden. Daarom is het een mogelijkheid evenementen te herorganiseren, om ze optimaal gebruik te laten maken van deze gedeelde ruimte. Tot slot wordt er ook gedacht aan een gedeelde, overdekte markt-hal, om sporadische samenwerking tussen lokale handelaars aan te moedigen. Vandaag zijn er veel lokale handelaars, die inzetten op streekgebonden specialiteiten. Echter ontbreekt samenwerking tussen deze zaken, waardoor het samenhorigheidsgevoel ontbreekt. De markthal brengt de lokale handelaars samen, naar het principe van een supermarkt, maar dan met lokale specialiteiten, om de activiteit van de handelaars te versterken.
Links

- RELATIONS

2022-05-18 22:33:29

Iedereen Deelt in Hasselt/ Katarina (2019-2020)