Historische binnenstad, Leuven

Description

Endeavour begeleidt voor stad Leuven, van 2020 tot 2024, het transitietraject van Stadhuis naar ‘huis van de stad’. Binnen dit traject bouwen we op bestaande sociale waarden en definiëren we welke sociale waarden het stadhuis wil creëren voor de Leuvenaars in de toekomst aan de hand van een nieuwe invulling als ‘huis van de stad’. Tijdens de ontwerpfase en ontwikkelingsfase, zal het gebouw geactiveerd worden met tijdelijke acties. Hierdoor kan het programma al getest worden en mensen ook betrokken blijven bij de transformatie die meerdere jaren zal duren. Er werden vanuit deze opdracht meerdere workshops georganiseerd om tot een gedeeld ambitiekader te komen en acties uit te stippelen voor de tijdelijke activatie. Omdat dit traject een voorbeeld is van hoe sociale waarden kunnen worden meegenomen in een transformatietraject zagen we een opportuniteit om de studies aan elkaar te koppelen. Samen met het agentschap beslisten we echter om de trajecten niet met elkaar te verweven maar naar elkaar te verwijzen en kennis uit te wisselen.

Opmerkelijk is dat bij de studie in Leuven voornamelijk het historische karakter, de erfgoedwaarde en de omgang met erfgoed centraal staan. Er wordt een tweedeling gemaakt in een meer levende geschiedenis, die men kent via persoonlijke connecties, verhalen van familie en kennissen… en een abstracte geschiedenis, die vaak langer dan 100 jaar geleden plaats gevonden heeft. Vaak blijkt uit reacties van bevraagden dat mensen enkel maar geïnteresseerd zijn in die levende geschiedenis, omdat de persoonlijke connectie en dus ook interesse verdwijnt bij de abstracte. Het belang van die levende geschiedenis wordt benadrukt, alsook de spijt rond het niet kennen van de historische waarden van het erfgoed. Er wordt daarom gepleit om erfgoed in verschillende vlakken toegankelijker te maken. ‘Veel Vlamingen beseffen immers niet wat voor schatten we hebben in eigen land’, klinkt het.

 

Links

- RELATIONS

2022-08-18 07:34:28

Dialoog III

- RELATIONS

2022-08-18 12:30:54

Bevraagden ( Historische binnenstad, Leuven)