Luc Dirkx

Description

Wijkmanager in Waterschei Luc heeft als wijkmanager een grondige kennis van de mensen en de ontwikkelingen in de wijk. Hij vertelt dat het idee van een ’Community Kitchen’ traditite heeft in de wijk Oud Texas, waar vroeger al een gemeenschapskeuken bestond, gebouwd door de gemeenschap. Die keuken bestaat nu nog steeds, in buurthuis de Singel. De locatie van de Singel heeft een nauw verband met het mijnverleden, want het ligt op de plaats waar vroeger de Economa winkel was. Deze plaats kan dan ook verbonden worden met het spoorpark. ‘De Kring’ is een parochiecentrum waar men samenkomt met voetbalmatchen. Het maakt op dit moment deel uit van een herbestemmingsoefening, op de site. De oude school daar werd een wooncomplex, terwijl de oude kring een hub bleef voor het verenigingsleven. De ontwikkeling van het spoorpark zou ook heel betekenisvol zijn voor de ontsluiting van verschillende wijken, waaronder Nieuw Texas, dat nu nog geïsoleerd lijkt. Dirkx ziet de meerwaarde van een park met focus op energie, omdat het herkenbaar is. De bewoners moeten daarin meegetrokken moeten worden, om van de wijken ook ‘testzones’ te maken. Dit kan bijvoorbeeld met implementatie van elektrisch transport in de wijken. Ook de verhuur van deze middelen aan toeristen voor recreatieve doelstellingen kan een meerwaarde vormen. Ten slotte haalt hij aan dat er nagedacht moet worden over hoe het spoor aantakt op het fietsroutenetwerk.
Links

Email: luc.dirkx@genk.be

Website: https://www.genk.be/wijkmanagers

- RELATIONS

2022-07-15 14:48:55

Dieptegesprekken met buurtbewoners van Waterschei