Katrien Van De Sijpe

Description

Katrien werk voor de stad Genk, op de dienst leefmilieu Rondom Thor is er veel groen, dat vormgegeven wordt door een wandelgebied, dat ook dienst doet als nieuwe toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen en Schansbroekpark. Dat wordt aangelegd naast de site. Er is ook nog de zone rond de Stiemerbeekvallei. Het team van ‘wegen werken’ maakte hier samen met een vertegenwoordiger van de stad Genk een wandeling. Hieruit vloeide voort dat men wou focussen op families met kinderen, als brug tussen Thor en de Stalenstraat. De groene zone rond de Stiemerbeek is nog niet ontsloten, er moet dus gewerkt en gezocht worden naar hoe men aan de slag kan om de verbinding tussen beide sites vorm te geven. Met deze case wil men de focus dan ook leggen op community – vorming aan de hand van technologie.
Links

Email: Katrien.vandesijpe@genk.be

- RELATIONS

2022-08-16 11:55:26

Suds & Soda